امروز: آخرین بروزرسانی:

ارز تک نرخی

  • تک نرخی شدن ارز به رانت خواری پایان می دهد

    تک نرخی شدن ارز به رانت خواری پایان می دهد

    0

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:در حوزه ارز که دو و چند نرخی است فساد زیادی ایجاد شده بنابراین با حذف ارز چند نرخی، می توان بساط رانت خواری را برچید.