امروز:
  • دلار 241,030 ریال
  • یورو 285,440 ریال
  • پوند 343,050 ریال
  • دلار کانادا 199,850 ریال
  • درهم 631,000 ریال
  • لیر 28,700 ریال
  • یوان 37,900 ریال
  • ین 226,500 ریال

زیرساختها و HSEE

لزوم رعایت مسایل ایمنی جهت پیشگیری از وقع حوادث احتمالی ناشی از گرمای هوا و نوسانات برق در واحدهای تولیدی استان

لزوم رعایت مسایل ایمنی جهت پیشگیری از وقع حوادث احتمالی ناشی از گرمای هوا و نوسانات برق در واحدهای تولیدی استان

0

رییس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بر رعایت مسایل ایمنی توسط واحدهای تولیدی استان در راستای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی تاکید کرد.

ادامه

صفحه ۱ از ۲۲, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۲۱۷