امروز:
  • دلار 219,830 ریال
  • یورو 264,460 ریال
  • پوند 321,090 ریال
  • دلار کانادا 187,550 ریال
  • درهم 589,400 ریال
  • لیر 27,000 ریال
  • یوان 35,100 ریال
  • ین 210,800 ریال

استانی

شهرکهای صنعتی گیلان در رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند

شهرکهای صنعتی گیلان در رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند

0

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان، شهرکهای صنعتی این استان را یکی از بهترین و کامل ترین مکان های صنعتی در کشور دانست و افزود: این شهرکها در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند.

ادامه

صفحه ۱ از ۳۷, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۳۶۷