امروز:
  • دلار 273,120 ریال
  • یورو 317,530 ریال
  • پوند 376,110 ریال
  • دلار کانادا 222,100 ریال
  • درهم 713,000 ریال
  • لیر 30,400 ریال
  • یوان 42,850 ریال
  • ین 246,500 ریال

صنعت و دانشگاه

تاثیرگذارترین روشهای کشاورزی از نگاه فائو؛ کشت دیجیتالی و عمودی

تاثیرگذارترین روشهای کشاورزی از نگاه فائو؛ کشت دیجیتالی و عمودی

0

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(فائو)، لیستی از نوین ترین روش های کشاورزی در سال ۲۰۲۱ را معرفی کرد که بیشترین تاثیرگذاری در تغییرات اقلیمی و کاهش هزینه های مصرفی را به دنبال داشتند.

ادامه

صفحه ۱ از ۳۹, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۳۸۵