امروز: آخرین بروزرسانی:

اخبار برگزیده

اخبارآرشیو اخبار

غول نقدینگی چگونه افزایش می‌یابد؟

غول نقدینگی چگونه افزایش می‌یابد؟

0

افزایش بی‌محابای نقدینگی در کشور مثل قرار دادن یک بمب بزرگ تورم‌زا در اقتصاد کشور است که با یک شوک می‌تواند بازارهای مختلف در نظام ا...

گفتگو و گزارشآرشیو گزارش ها