امروز: آخرین بروزرسانی:

کشوری

اولویت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی بخش خصوصی را دچار مشکل کرد

اولویت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی بخش خصوصی را دچار مشکل کرد

0

اگر چه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

ادامه

صفحه ۹ از ۱۶۶, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۱٬۶۵۷