امروز: آخرین بروزرسانی:

کشوری

نگاهی تحلیلی به یکی از الزامات تحققِ «رونق تولید ملی»؛ کاهش شدید رایزنان بازرگانی دستگاه دیپلماسی

نگاهی تحلیلی به یکی از الزامات تحققِ «رونق تولید ملی»؛ کاهش شدید رایزنان بازرگانی دستگاه دیپلماسی

0

پس از نوسانات ارزی سال ۹۷، مصادف شدن کسری بودجه‌ی با پایان ماموریت کاری ۳ ساله‌ی تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد تا فعالیت تعداد قابل توجهی از رایزنان متوقف شود. بر همین اساس در سال‌های اخیر با کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، ی...

ادامه

صفحه ۸ از ۱۷۳, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۱٬۷۲۵