امروز:
  • دلار 284,624 ریال
  • یورو 279,145 ریال
  • پوند 320,814 ریال
  • دلار کانادا 208,496 ریال
  • درهم 77,502 ریال
  • لیر 15,346 ریال
  • یوان 39,970 ریال
  • ین 196,975 ریال
ثبت نام کاربران
فرم ثبت نام نماینده کسب ­وکار
کاربران با استفاده از این بخش امکان ثبت نام در سامانه را خواهند داشت. بخش اول «اطلاعات شخصی» شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی شماره همراه، آدرس رایانامه نام کاربری (همان کد ملی)، رمز عبور و تکرار آن است.