امروز:
  • دلار 239,870 ریال
  • یورو 285,840 ریال
  • پوند 348,000 ریال
  • دلار کانادا 201,750 ریال
  • درهم 656,000 ریال
  • لیر 30,900 ریال
  • یوان 38,500 ریال
  • ین 234,300 ریال

کار، تامین اجتماعی، مالیات، بیمه

ضرورت حمایت دولت از کارگران آسیب دیده از کرونا

ضرورت حمایت دولت از کارگران آسیب دیده از کرونا

0

فعال کارگری با اشاره به اینکه انتظار می رود دولت از کارگران در حوزه خدمات که آسیب زیادی دیدند حمایت کند گفت: انتظار می رود دولت با پرداخت بخشی از حقوق از این دسته از کارگران حمایت کند.

ادامه

صفحه ۱ از ۵۶, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۵۵۷