امروز:
  • دلار 273,980 ریال
  • یورو 318,460 ریال
  • پوند 377,520 ریال
  • دلار کانادا 222,800 ریال
  • درهم 714,900 ریال
  • لیر 30,400 ریال
  • یوان 42,950 ریال
  • ین 246,500 ریال

کشوری

تاثیرگذارترین روشهای کشاورزی از نگاه فائو؛ کشت دیجیتالی و عمودی

تاثیرگذارترین روشهای کشاورزی از نگاه فائو؛ کشت دیجیتالی و عمودی

0

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(فائو)، لیستی از نوین ترین روش های کشاورزی در سال ۲۰۲۱ را معرفی کرد که بیشترین تاثیرگذاری در تغییرات اقلیمی و کاهش هزینه های مصرفی را به دنبال داشتند.

ادامه

صفحه ۱ از ۳۹, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۳۸۵