امروز:
  • دلار - ریال
  • یورو ریال
  • پوند ریال
  • دلار کانادا ریال
  • درهم ریال
  • لیر ریال
  • یوان ریال
  • ین ریال

سازندگان - اعلام توانمندي هاي صنعتي

توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول بتازون

توضیحات:
بتامتازون از دسته ی داروهای کورتیکواستروییدی می باشد.
موارد کاربرد:
بتامتازون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك در جهت سركوب كردن سيستم ايمني، هيپرپلازي مادرزادي غده فوق كليوي و تحريك بلوغ ريوي جنين در زايمانهاي زودرس و ادم مغزي نيز مؤثر است.
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول دالادیک

توضیحات:
اثر ضد باکتری: کلیندامایسین باپیوند به جزء 50 S ریبوزوم های باکتری موجب مهار ساخت پروتئین در باکتری می شود . این دارو ممکن است بر روی باکتری های حساس ، از جمله اکثر کوکسی های گرم مثبت هوازی و چندین ارگانیسم گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی ، اثرات باکتریسید یا باکتریواستاتیک داشته باشد.کلیندا مایسین بعنوان داروی دست اول در درمان باکتروئید فراژ یلیس و اکثر بی هوازی های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود.همچنین، این دارو بر روی مایکوپلاسما پنومونیه،لپتوتریشیا بوکالیس و بعضی از باسیل ها و کوکسی های گرم مثبت موثر است.
موارد کاربرد:
• عفونتهای ناشی از ارگانیسم های حساس • واژینیت باکتریایی • توکسوپلاسموز(مغزی یا چشمی)در بیماران دچار نقص ایمنی • پنومومنی پنوموسیستیس کارینی
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول دگزادیک

توضیحات:
اثر ضد التهاب:دگزامتازون ساخت آنزيمهاي لازم براي كاهش پاسخ التهابي را تحريك مي كند. اين دارو با كاهش فعاليت و حجم سيستم لنفاتيك، ايجاد لنفوسيتوپني (عمدتاٌ لنفوسيتهاي T) ، كاهش عبور كمپلكسهاي ايمني از غشاهاي پايه اي و احتمالا مهار واكنشهاي بافتي ناشي از تداخل آنتي ژن – آنت بادي سبب سركوب سيستم ايمني مي شود. دگزامتازون يك آدرنوكورتيكوئيد صناعي طولاني اثر با خاصيت مينرالوكورتيكوئيدي كم و فعاليت قوي ضد التهابي است. قدرت اثر اين دارو 30 – 25 برابر هيدروكورتيزون است.ملح سديم فسفات به ميزان زيادي محلول است و زمان شروع سريعتر و مدت اثر كوتاهتر از ملح استات آن دارد.بيشترين مورد مصرف اين ملح ادم مغزي و شوك مقاوم به درمان است .همچنين اين ملح دارو در التهاب داخل مفصل،‌داخل ضايعه يا بافت نرم مصرف مي شود.
موارد کاربرد:
• ادم مغزي • حالات التهابي، واكنشهاي آلرژیک ، نئوپلازيها • شوك (مربوط به مواردي غير از بحران آدرنال) • نارسايي غده فوق كليوي • تست مهاري دگزامتازون (Dexamethasone suppression test) • منن‍‍ژیت سلي • مننژيت باكتريايي • پيشگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول دی تری کل

توضیحات:
ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است.این ویتامین بعنوان یک هورمون تلقی می شود. ویتامین D همراه با پاراتورمون PTH و کلسی تونین،هومئوستاز کلسیم بدن را تنظیم می کند.متابولیتهای ویتامین D موجب تسریع فعال کلسیم و فسفر از روده کوچک،افزایش میزان جذب مجدد مواد معدنی به استخوان وتسریع جذب مجدد فسفات توسط لوله های کلیه می شود. کمبود ویتامین D به کاهش پیشرونده شنوایی ، راشی تیسم در کودکان و نرمی استخوان در بزرگسالان منجر می شود. ویتامین D نشانه های ناشی از راشی تیسم تغذیه ای یا نرمی استخوان را برطرف می کند مگر آنکه تغییر شکل دایمی بروز کرده باشد.
موارد کاربرد:
• راشی تیسم مقاوم به ویتامین D • کم کاری غده پاراتیروئید • کمی فسفات خون(خانوادگی)
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول ریلاکسی مول

توضیحات:
اثر شل كننده عضلات اسكلتي:متوكاربامول بطور مستقيم عضلات اسكلتي را شل نمي كند.به نظر مي رسد اثرات اين دارو در رابطه با اثر تسكين بخشي آن است.با اين وجود ، مكانيسم دقيق آن مشخص نيست.
موارد کاربرد:
اين دارو به عنوان درمان كمكي همراه با ديگر اقدامات مانند استراحت و فيزيوتراپي، براي تخفيف اسپاسم عضلاني همراه با بيماري هاي حاد و دردناك عضلاني- استخواني مصرف مي شود.
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول لیگنودیک

توضیحات:
ی حسی موضعی: این دارو با کاهش نفوذپذیری غشای سلولهای عصبی به یون سدیم ، شروع وهدایت تکانه عصبی را مسدود می سازد .این عمل به به طور برگشت پذیر موجب تثبیت غشاء شده و مرحله دپولاریزاسیون را مهار می کند و در نتیجه از انتشار پتانسیل عمل وهدایت بعدی تکانه عصبی جلوگیری می کند . سایر اثرها: این دارو با اثر بر رویCNS ممکن است تحریک و یا تضیف CNS شود .فعالیت این دارو بر روی سیستم قلبی – عروقی ممکن است موجب تضعیف هدایت وتحریک پذیری قلب و گشاد شدن عروق محیطی شود.
موارد کاربرد:
• بی حسی Caudual • بی حسی اپیدورال • انسداد عصب سمپاتیک • انسداد عصب محیطی • انفیلتراسیون
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول متیل پردنیزولون استات

توضیحات:
اثر ضد التهاب: متیل پردنیزولون ساخت آنزیمهای لازم برای کاهش پاسخ التهابی را تحریک می کند.این دارو با کاهش فعالیت و حجم سیستم لنفاتیک، سیستم ایمنی را سرکوب کرده و در نتیجه موجب بروز لنفوسیتوپنی(عمدتا لنفوسیت T)، کاهش غلظت ایمونوگلوبولین و کمپلمان و کاهش عبور کمپلکسهای ایمنی از غشاهای پایه می شود. متیل پرینیزولون احتمالاًبا کم کردن واکنش بافت به تداخل های آنتی ژن – آنتی بادی نیز سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود. متیل پردنیزولون یک گلوکوکورتیکوئید دارای فعالیت متوسط است.این دارو هیچگونه فعالیت مینرالوکوتیکوئیدی ندارد، ولی فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی آن زیاد و حدود 5 برابر هیدروکورتیزون با وزن معادل است.
موارد کاربرد:
التهاب • شوک • درمان یا کم کردن نواقص حسی و حرکتی ایجاد شده بوسیله صدمه حاد نخاعی • داروی کمکی در درمان پنومومنی و پنوموسیستیس کارینی
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول نوروتامین

توضیحات:
vitamin b1 / vitamin b6 / vitamin b12 injection
موارد کاربرد:
نوروتامین بصورت تزریقی ویتامین های ب۱ - ب۶ و ب۱۲ را تامین می کند.
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول هپاروديك

توضیحات:
هپارین ، تشکیل کمپلکس آنتی ترومبین III- ترومبین را تسریع می کند.این دارو ترومبین را غیر فعال می کند و موجب مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین می شود.
موارد کاربرد:
• ترومبوز وریدهای عمقی،آمبولی ریوی • پیشگیری از آمبولی، بعد از MI، ترومبوز مغزی بدنبال سکته مغزی، لخته در بطن چپ • مصرف در جراحی باز قلب • انعقاد منتشر داخل عروقی • باز نگه داشتن کاتترهای داخل وریدی • آنژین ناپایدار • اثر ضد انعقادی در ترنسفیوژن خون و نمونه های خونی
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول هیوسیدیک

توضیحات:
این دارو عمدتا بر روی عقده های پاراسمپاتیک داخل دیوارهای عضلات صاف ارگانهای حفرات شکمی و لگن موثر است و موجب شل شدن آنها می شود.
موارد کاربرد:
• کنترل اسپاسم گوارشی یا ادراری – تناسلی ، قاعدگی دردناک همراه با اسپاسم حاد مانند قولنج صفراوی یا کلیوی
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول پرودیک

توضیحات:
اثر پروژستيني: مدروكسي پروژسترون باعث مهار تخمک گذاري و ضخيم شدن مخاط گردن رحم و ترشحی شدن آندومتر مي شود. اثر نئوپلاسم: دارو با مكانيسم ناشناخته، باعث مهار رشد آندومتر حساس به پروژستین و بافت سرطاني كليه مي شود.
موارد کاربرد:
• خونريزي رحمي غير طبيعي ناشي از عدم تعادل هورموني • هايپر پلازي آندومتر • آمنوره ثانويه • كارسينوماي كليوي يا آندومتر • جلوگيري از بارداري
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » داروسازی کاسپین تامین

آمپول کترولاک

توضیحات:
کتورولاک از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ( NSAIDs ) می باشد که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید ، خصوصا دردهای پس از عمل جراحی کاربرد دارد. ‎این دارو با مهار تولید مواد شیمیایی که در بدن مسئول انتقال درد ، تب و التهاب هستند ، این عوارض را تسکین می دهد.
موارد کاربرد:
کتورولاک برای درمان کوتاه مدت(حداکثر 5 روز) دردهای حاد که نیاز به داروی ضد درد در سطح اوپیوئیدی دارند،در بزرگسالان استفاده میشود.این دارو معمولأ برای تسکین دردهای بعد از جراحی مورد استفاده قرار میگیرد.
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » آواتوسعه آریا

استارتر انواع خودرو سواری و وانت

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
خودروهای سواری
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » چاپ گیلتا

انولوپ چای کیسه ای

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » قفلیران

بست اتصال لوله اگزوز

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است
فایل های ارسالی:
توليدي. صنعتي » چاپ گیلتا

تگ چای کیسه ای

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است
فایل های ارسالی:

تیغه های فولادی

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است

تیغه های فولادی

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است

تیغه های فولادی

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است

تیغه های فولادی

توضیحات:
ذکر نشده است
موارد کاربرد:
ذکر نشده است

صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۲۰ آیتم از ۶۸