امروز:
  • دلار 241,030 ریال
  • یورو 285,440 ریال
  • پوند 343,050 ریال
  • دلار کانادا 199,850 ریال
  • درهم 631,000 ریال
  • لیر 28,700 ریال
  • یوان 37,900 ریال
  • ین 226,500 ریال

نقدینگی سال ۹۹ از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشت

0

view

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۹ را بیش از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۶ درصدی است.

 
نقدینگی سال ۹۹ از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۴ هزار و ۷۶۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص در سال ۹۸ معادل ۲۶.۳ درصد و در سال‌های ۹۷ و ۹۶ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال گذشته ۷.۶۲۴ بوده که ۸.۸ درصد نسبت به پایان سال ۹۸ رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به ۴۴۲۷۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۲۷.۴ درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۴۰ درصد کاهش به منفی ۲۱۹.۴ هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۸.۷ درصد رشد به ۱۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسید.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۷.۹ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل همراه بوده و به ۹۱۹۲.۸ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۹ درصد افت به ۶۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۲.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ به ۳۷۵۶.۹ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان سال ۹۹ با ۸.۷ درصد افزایش به ۱۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال ۹۹ معادل ۱۳۵۱.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۵.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۶۹۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۱۸۶۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۸ دارای ۴۸.۱ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۴۱.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال ۹۹ معادل ۲۲۵۴.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۲۲.۶ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۰۰۷۸.۲ هزار میلیارد ریال است که ۲۲.۴ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۴۳.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵.۷ درصد نسبت به پایان سال ۹۸ کاهش داشته است.

لینک کوتاه

برچسب ها :

0 نظر

ارسال دیدگاه