امروز:
  • دلار 220,360 ریال
  • یورو 265,370 ریال
  • پوند 320,470 ریال
  • دلار کانادا 187,150 ریال
  • درهم 587,700 ریال
  • لیر 27,000 ریال
  • یوان 35,100 ریال
  • ین 210,400 ریال

قوانین و اطلاعات مرجع

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

0

تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور که چشم انداز اقتصاد کشور در آن ترسیم شده، در گرو دستیابی به اقتصادی پویا، رشدیابنده و دانش بنیان است. در این میان توجه به مولفه های پیشبرنده آن بسیار حائز اهمیت است. یکی از مولفه های آن، توسعه صادرات غیرنفتی کشور میب...

ادامه

صفحه ۱ از ۶, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۶۰