امروز:
  • دلار 252,400 ریال
  • یورو 304,490 ریال
  • پوند 358,640 ریال
  • دلار کانادا 201,950 ریال
  • درهم 667,800 ریال
  • لیر 34,400 ریال
  • یوان 39,600 ریال
  • ین 250,500 ریال

قوانین و اطلاعات مرجع

مصوبه مهم تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال۱۴۰۰

مصوبه مهم تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال۱۴۰۰

0

مصوبه مهم تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال۱۴۰۰   واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدی...

ادامه

صفحه ۱ از ۵, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۴۹