امروز:
  • دلار 219,830 ریال
  • یورو 264,460 ریال
  • پوند 321,090 ریال
  • دلار کانادا 187,550 ریال
  • درهم 589,400 ریال
  • لیر 27,000 ریال
  • یوان 35,100 ریال
  • ین 210,800 ریال

معدن و صنایع معدنی

شناسایی موادمعدنی، پایش مخاطرات طبیعی و ارزیابی ژئوسایت‌های گیلان در اولویت برنامه های سازمان زمین شناسی گیلان

شناسایی موادمعدنی، پایش مخاطرات طبیعی و ارزیابی ژئوسایت‌های گیلان در اولویت برنامه های سازمان زمین شناسی گیلان

0

مسلم امانی سرپرست مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی گیلان با اشاره به موقعیت جغرافیایی، زمین‌ساخت جنبا، شرایط آب و هوایی، بارندگی و نوع پوشش رسوبی استان خود گفت: گیلان از جمله مناطقی در کشور است که هر ساله زمین‌لغزش‌ها...

ادامه

صفحه ۱ از ۶۳, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۶۳۰